Growing with the community

For information email info@glynneathtc.org.uk or call 01639 721772

A A A

Croeso i Ganolfan Hyfforddiant Glynnedd 

 

Mae’n bleser eich croesawi i wefan Ganolfan Hyfforddiant Glynnedd. Edrychwch o amgylch ein wefan i gael deimlad o’n gwasanaethau cymuned, prosiectau a digwyddiadau i’w ddod.

Rydym yn sefydliad cymuned ac elusen seiliedig yn Glynnedd ar ben y Dyffryn Nedd. Rydym wedi darparu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig o amgylch ein cymuned ers 1985, ac hefyd yn rhedeg caffi cymunedol, ysgol meithrinfa a siop elusen. Rydym yn falch i alluogi ein gwasanaethau diddorol, hwylus a chymdeithasol i bob oedran.

Mae yna croeso cynnes i bawb, ac rydym yn edrych ymlaen i gwrdd a chi gyd cyn bo hir.

Our Courses
Our History
Contact us

Communities 2.0