Tyfu gyda'n
gilydd yn
ein cymuned

Have you seen our latest courses?

Helo

Croeso i Ganolfan Hyfforddi Glyn Nedd

R’ydym yn Ganolfan addysg gymunedol ac elusen annibynnol wedi ei leoli yng Nglyn Nedd,ar ben Cwm Nedd yn Ne Cymru. R’ydym wedi bod yn gweithio gyda’m cymuned yn darparu cyfleoedd addysg ysbrydoledig a chyfleoedd gwirfoddoli ers 1985.

Our services also include Community Information Centre, Rompers Nursery, Revive Shop and Upcycling Initiative and Environmental Projects, working with local schools and community groups. We pride ourselves on offering quality services and interesting, fun social activities for all ages.

Mae ‘na bob amser croeso i bawb. Disgwyliwn ymlaen i gwrdd a chi yn fuan.

Glynneath Training Centre 300dpi print files-11
Donate through Give as you Live Donate
Glynneath Training Centre 300dpi print files-44

Ein Nod

Nodau Allweddol yn ein Gwaith

Sefydlwyd y Ganolfan i fuddio cymunedau ar ben cymoedd Nedd a Dulais a’r ardaloedd cyfagos. Ein nod yw i gynorthwyo lleddfu anghenion ariannol a diweithdra, hybu iechyd, datblygu gallu a sgiliau, cynorthwyo i wella cyflwr bywydau, darparu mynediad teg i gyfleodd cymunedol, lles a hamdden fel bod pawb a’r modd i gymryd rhan yn eu cymunedau. Ein nod yw i gynorthwyo yn yr ardaloedd yma drwy baratoi cyfleoedd addysg, gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith.

Newyddion Diweddaraf Canolfan Hyfforddi Glyn Nedd

Ein Partneriaid Cylludol Presennol