Although the Centre remains closed in these terrible times we would like you to know that we have staff working from home at this time so we are still able to offer advice and guidance about all the services that are available in the community to help us all out during these difficult times.
We are liaising with all our providers to start planning the September 2020 timetable of activities and courses. If any of you have suggestions for this, please contact us: 
 
01639 729900 for the Centre        01639 729902 for Rompers Nursery
 
We are all missing our friends and family members and we can’t wait to return to normality. We do hope you and your families are well and safe.
We all look forward to seeing you again when it is safe to do so.
The Centre is also helping in the combined effort to aid the those people who are unable to leave their homes during this difficult period.

Tyfu gyda'n
gilydd yn
ein cymuned

Have you seen our latest courses?

Helo

Croeso i Ganolfan Hyfforddi Glyn Nedd

R’ydym yn Ganolfan addysg gymunedol ac elusen annibynnol wedi ei leoli yng Nglyn Nedd,ar ben Cwm Nedd yn Ne Cymru. R’ydym wedi bod yn gweithio gyda’m cymuned yn darparu cyfleoedd addysg ysbrydoledig a chyfleoedd gwirfoddoli ers 1985.

Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig Meithrinfa dyddiol, Siop ail-law a mentrau amgylcheddol yn ein gardd waliog yn yr ystad cyfagos yn Rheola. R’ydym yn ymfalchio yn ein gallu i gynnig gwasanaethau o safon a gweithgareddau diddorol, bywiog a chymdeithasol i bob oedran.

Mae ‘na bob amser croeso i bawb. Disgwyliwn ymlaen i gwrdd a chi yn fuan.

Glynneath Training Centre 300dpi print files-11
Donate through Give as you Live Donate
Glynneath Training Centre 300dpi print files-44

Ein Nod

Nodau Allweddol yn ein Gwaith

Sefydlwyd y Ganolfan i fuddio cymunedau ar ben cymoedd Nedd a Dulais a’r ardaloedd cyfagos. Ein nod yw i gynorthwyo lleddfu anghenion ariannol a diweithdra, hybu iechyd, datblygu gallu a sgiliau, cynorthwyo i wella cyflwr bywydau, darparu mynediad teg i gyfleodd cymunedol, lles a hamdden fel bod pawb a’r modd i gymryd rhan yn eu cymunedau. Ein nod yw i gynorthwyo yn yr ardaloedd yma drwy baratoi cyfleoedd addysg, gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith.

Ein Partneriaid Cylludol Presennol