Tyfu gyda'n
gilydd yn
ein cymuned

Helo

Croeso i Ganolfan Hyfforddi Glyn Nedd

R’ydym yn Ganolfan addysg gymunedol ac elusen annibynnol wedi ei leoli yng Nglyn Nedd,ar ben Cwm Nedd yn Ne Cymru. R’ydym wedi bod yn gweithio gyda’m cymuned yn darparu cyfleoedd addysg ysbrydoledig a chyfleoedd gwirfoddoli ers 1985.

Mae’r ganolfan hefyd yn cynnig Meithrinfa dyddiol, Siop ail-law a mentrau amgylcheddol yn ein gardd waliog yn yr ystad cyfagos yn Rheola. R’ydym yn ymfalchio yn ein gallu i gynnig gwasanaethau o safon a gweithgareddau diddorol, bywiog a chymdeithasol i bob oedran.

Mae ‘na bob amser croeso i bawb. Disgwyliwn ymlaen i gwrdd a chi yn fuan.

Glynneath Training Centre 300dpi print files-11
Donate through Give as you Live Donate
Glynneath Training Centre 300dpi print files-44

Ein Nod

Nodau Allweddol yn ein Gwaith

Sefydlwyd y Ganolfan i fuddio cymunedau ar ben cymoedd Nedd a Dulais a’r ardaloedd cyfagos. Ein nod yw i gynorthwyo lleddfu anghenion ariannol a diweithdra, hybu iechyd, datblygu gallu a sgiliau, cynorthwyo i wella cyflwr bywydau, darparu mynediad teg i gyfleodd cymunedol, lles a hamdden fel bod pawb a’r modd i gymryd rhan yn eu cymunedau. Ein nod yw i gynorthwyo yn yr ardaloedd yma drwy baratoi cyfleoedd addysg, gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith.

Ein Partneriaid Cylludol Presennol